shtepi ne xhenet

E këto janë shtëpitë e tyre të mbetura shkret për shkak të mizorisë së tyre.”neml:52

Kur e kan vazhduar zullumin mbi të tjeret, Allahu i ka shkatërruar shtëpitë e tyre.

“Zullumi nëse zgjat, shkatërron”
“Drejtësia nëse zgjat,rregullon”

Check Also

SHENJAT E KIJAMETIT (Shenjat e vogla, shenjat që kanë ndodhur, shenja të cilat nuk kanë ndodhur akoma, shenjat e mëdha të kijametit)

SHENJAT E KIJAMETIT Shenjat e vogla Pjesa e parë: Shenjat që kanë ndodhur: 1. Dërgimi i Pe…