Dëgjojeni për cdo ditë.

Kjo rukje recitohet nga rukjegjiu botëror Sheikh Ibshi një ndër të rukje kënduesit të vetmit në rangun botëror.

RUQYA | TREATMENT AUDIO | EVIL EYE & ENVY | 3

[embedplusvideo height=”542″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2c4thWz” standard=”http://www.youtube.com/v/4hpl0lXFaZ4?fs=1″ vars=”ytid=4hpl0lXFaZ4&width=911&height=542&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep1949″ /]

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …