Vaksina është vrasësi më i madh…

Një fëmijë i shëndetshëm i lindur është i sëmurë me vaksinat. Në të gjitha praktikat tona, ne kemi parë që sëmundjet më serioze fillojnë pas vaksinimit. Miliona prindër në mbarë botën tani kuptojnë se vaksinat shërbejnë vetëm për një qëllim: të shkatërrojnë sistemin imunitar të fëmijës dhe të sigurojnë se ata janë klientë të mirë për prodhuesit e drogës dhe mjekët. Falë përvojës sime dhe përvojës së familjeve të tjera, ne e dimë se fëmijët që nuk janë vaksinuar nuk e dinë se çfarë është spitali, ndërsa fëmijët e vaksinuar vështirë se mund të heqin qafe spitalet.

Dr. Prafull Vijayakar, (i famshëm në botë)

KINDERSCHWEINE UND SCHWIMMEN BEI EINER GENERISCHEN INJEKTION BEI KINDERN (Dr. Aidin Salih)
Der Impfstoff ist der größte Kindermörder
Ein gesundes geborenes Kind ist mit Impfungen krank. In all unseren Praxen haben wir gesehen, wie die schwersten Krankheiten nach der Impfung beginnen. Millionen von Eltern auf der Welt haben inzwischen verstanden, dass Impfstoffe nur einem Zweck dienen: das Immunsystem des Kindes zu zerstören und sicherzustellen, dass sie für Drogenproduzenten und Ärzte gute Kunden sind. Dank meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung anderer Familien wissen wir, dass Kinder, die nicht geimpft sind, nicht wissen, was das Krankenhaus ist, während geimpfte Kinder Krankenhäuser kaum jemals loswerden können.
Dr. Prafull Vijayakar, (weltbekanntes Homopat)

Check Also

Mllefi i pakontrolluar

Mllefi Mllefi është një emocion i fortë.Mund të ketë rezultate destruktive edhe për ju edh…