Nëse ke dëshirë që njerëzit të të falin, atëherë fali edhe ti ata.
Ata që besojnë se pasuria është çdo gjë, për të bëjnë çdo gjë.
Në botë na ndodhin fatkeqësi ngase themi ‘po’ me shpejtësi e ‘jo’ me ngadalësi.
Është lehtë ta votosh një ligj, por është vështirë ta zbatosh atë.
Ai që e do lirinë, i do të tjerët, ndërsa ai që e do forcën, e do veten.
Mos përkrah një të padrejtë kundër një të padrejti, ngase do të jesh viktimë e të dyve.
Sikur njerëzit të flisnin vetëm atë që dinë, problemet do të ishin më të pakta.
Vëllezërit e këqij janë sikur zjarri, që e han njëra pjesë tjetrën.
Pikat e pakta bëjnë përroskat.
Njerëzit janë të njëjtë përderisa të mos sprovohen.
Disa njerëz janë të mëdhenj për shkak se janë të rrethuar vetëm nga të vegjël.
Nuk është krenari të mposhtësh të fortin, por t’i dalësh krah të dobëtit.
Ndonjëherë fëmijët flasin gjëra që nuk na pëlqejnë por ato janë fjalë që i kanë dëgjuar prej nesh.
Të pengosh dikë të mos rrëzohet është më mirë se t’i ndihmosh të ngritët pasi që më parë është rrëzuar.
Ata që kanë lindur në furtuna, nuk i frikësohen pluhurit të erërave.
Fati nuk do të të bëjë dobi, nëse nuk i ndihmon atij.
Suksesi është udhëtim e jo ideal.
Dikujt madje edhe kur shansi i troket në derë, ankohet për bezdisje.
Jeta është më e shkurtër që njeriu të merret me gjërat të pavlera.
Nuk është gabim të kthehesh prapa nëse veç ke gabuar rrugën më parë.
Shumë besojnë në të vërtetën por pak e thonë atë.
Lumturinë nuk do të mund ta gëzosh përderisa nuk e ndan me të tjerët.
Zemra më e lumtur është ajo që rrah për të tjerët.
Ndonjëherë, falja është më e rëndë se ndëshkimi.
Kur t’i ndihmosh një njeriu të ngjitet në kodër, edhe ti bashkë me të do të jesh afër saj.
Është mençuri të shfaqesh injorant nganjëherë.
E vërteta është mbase gjëja e vetme të cilës njerëzit nuk i besojnë.

Check Also

Lexoje – Krimbi i arrës..

Lexoje Krimbi i arrës.. Krimbi i arrës, e hap një vrimë në lëvoren e saj dhe hyn brenda. B…