Shiu (Gajth)
Shiu përmendet disa herë në Kuran. Kjo fjalë tingëllon ëmbël për
veshin dhe lumturuese për trupin dhe shpirtin. Veshi e pëlqen ta
dëgjojë, kurse zemra kënaqet kur ai (shiu) bie.
Uji i shiut është uji më i mirë që ekziston. Ai është më i lehti, më i
dobishmi dhe më i bekuari. Këto cilësi janë më të theksuara nëse
shiu bie i shoqëruar me vetëtima e bubullima dhe kur mblidhet në
zonat malore.
Uji i shiut është më i lehtë se llojet e tjera të ujit, sepse ai është i
freskët dhe nuk ka qëndruar në tokë për një kohë të gjatë, gjë e cila
ka bërë që ai të mos marrë e të mos ndikohet nga thatësia e tokës
dhe nga substancat e forta të saj. Kjo është, gjithashtu, arsyeja pse
uji i shiut ndotet menjëherë, pra, ngaqë është i kulluar dhe i lehtë.
312
Ka dy mendime për ujin e shiut që është më i lehtë: disa thonë se
është ai që bie në dimër e disa thonë se është ai i pranverës.
Ata të mendimit të parë shpjegojnë se, në dimër, dielli nxeh pak,
kështu që ai avullon pjesët më të lehta të ujit të deteve. Në këtë
stinë, gjithashtu, ajri është më i pastër, pa pluhura. Rrjedhimisht,
shiu nuk bashkohet me ndonjë ndotës gjatë rënies, prandaj ai është
edhe më i lehti.
Ata që preferojnë shiun e pranverës thonë, se në këtë stinë, dielli i
nxehtë avullon substancat e rënda të ajrit, duke e bërë vetë ajrin
më të lehtë dhe më të pastër. Si rrjedhojë, uji i shiut do të jetë,
gjithashtu, më i lehti se në çdo periudhë tjetër. Kjo është pikërisht
koha kur bimët, pemët dhe ajri përgatiten që të marrin ujin që
zbret nga lart.
Shafiu sjell një hadith të Enes ibn Malikut, që rrëfen: “Njëherë,
ishim bashkë me Pejgamberin (s.a.u.s.), kur nisi të binte shi.
Pejgamberi (s.a.u.s.) hoqi rrobën e tij të sipërme (që të lagej nga
shiu) dhe tha: “Ai (shiu) sapo ka ardhur nga Zoti i vet.”
Ne e kemi treguar më lart udhëzimin e Pejgamberit (s.a.u.s.) në
lidhje me lutjen drejtuar Allahut për të dhënë shi, dhe thamë, po
ashtu, se ai kërkonte që shiu i rënë të ishte i begatshëm.

Check Also

Ilaç për trajtimin e puçrrave dhe akneve apo çdo sëmundje tjetër sipas këshillave Islame

Hakimit, dijetarit të hadithit dhe aurorit të librit el-Mustedrek, i doli një puçër në fyt…