Ibn Aun, rahimehullah, ka thënë;
” Tre gjëra i dëshiroj për veten time dhe për shokët e mi;
1. Leximi i shpeshtë i Kur’anit.
2. Leximi i haditheve profetike dhe
3. Bërja mirë njerëzve.”

Ez Zuhd, të Bejhekiut; fq.96

Përkthim.

Share

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …