Trajtimi i Dhimbjeve të kofshes apo pulpes sê këmbës me terapin e Hixhames – Terapia më e përsosur për probleme të tilla shëndetësore!

Pse ndodhin dhimbjet e kofshes apo pulpes së këmbës?
Këto dhimbje shfaqen si shkak i një sëmundje të caktuar apo mundë të jenë:

– Aktiviteti i tepërt fizik;

– Qëndrimi i gjatë Ulur ose puna në këmbë;

– Sëmundjet vaskulare;

– Këmbët e sheshta;

– Sëmundjet e nyjeve;

– Bartja e takeve të larta

– Inflamacion i nervave periferik;

– Sëmundjet infektive e kockave.

Përveç kësaj, dhimbjet në këmbë mund të shfaqen si një komplikim pas një sëmundje.

Përgatiti inf.Qendresa Paqarizi

Check Also

Migrena apo kokëdhembja migrenoze dhe trajtimi me Hixhame !

Migrena apo kokëdhembja migrenoze dhe trajtimi me Hixhame ! Migrena mund të japë dhembje t…