Të qetësohesh për 49 sekonda… “Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi”

Qetësim për zemra – Surja El-Inshirah

[embedplusvideo height=”542″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/29ksJxo” standard=”http://www.youtube.com/v/HfOqG8Lm7qg?fs=1″ vars=”ytid=HfOqG8Lm7qg&width=911&height=542&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4135″ /]

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…