11049443_1589071508029448_1238919148929176784_o

TË MIRAT DHE TË LIGAT E VAZHDUESHME TË FEJSBUKUT

 

TË MIRAT E VAZHDUESHME TË FEJSBUKUT

 

Të shkruarit e një ajeti nga Kurani.

 

Të shkruarit e ndonjë hadithit të saktë.

 

Të shkruarit e ndonjë duaje që të nxit në frik respekt ndaj Allahut .

 

Të shkruarit e ndonjë këshille apo fjale të dobishme.

 

Përhapja e postimit të dobishëm të shokut.

 

Reklamimi në profil të lidhjeve dhe faqeve të ndryshme fetare dhe edukatore.

 

Vendosja e fotove me shkrime të ndryshme fetare dhe edukatore.

 

Përhapja e sureve të Kuranit nga lexues të ndryshëm apo ligjëratave nga hoxhallarë të ndryshëm.

 

Dërgimi i ndonjë këshille në privat tek ndonjë shok që e di se bën mëkate vazhdimisht.

 

TË LIGAT E VAZHDUESHME TË FEJSBUKUT

 

Të shkruarit e fjalëve të fëlliqura dhe të liga.

 

Thirrja për në gjynahe dhe kurvëri.

 

Sharja dhe fyerja dhe tallja me ndonjërin nga muslimanët.

 

Formimi i ndonjë faqeje apo grupi që e përhap imoraliteti dhe shthurjen.

 

Reklamimi i faqeve që e përhapin të keqen dhe e shkatërrojnë moralin e muslimanit.

 

Vendosja e muzikës dhe filmave që e përhapin kurvërinë.

 

Vendosja e fotove të femrave pa moral dhe pa turp.

 

Vendosja dhe përhapja e faqeve dhe fotove që ta humbin turpin dhe ta shkatërrojnë fenë.

 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Check Also

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT Njohuri të përgjithshme mbi të menduarit Ndijimet dhe percepti…