kerkova nje shok

Të larguarit nga shoqëria e keqe

Kujdes nga shoqëria e keqe sepse ta prish fenë, t’i fshehë të metat e tua, ta zbukuron të keqen dhe ta shëmton të mirën, të tërheq drejt veseve të këqija dhe të largon nga mirësia, derisa të hedhë në mëkatet e mëdha.

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…