Surja Kehf lexim i bukur nga Muhamed El Luheidan – Per diten e xhuma

(Vlera e leximit të sures el-Kehf ditën e xhuma)

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush lexon suren el-Kehf ditën e xhuma, do të ndriçohet me dritë midis dy xhumave.”

Muhadithi Albani ka thënë: hadithi është i saktë (sahih).

Sahihul-Xhami – 6470
Sahihu-Tergib – 738

Check Also

Anti Virusi i Korona virusit – Sherimi me Kuran – Senzacionale sfidon koronan me Kuran !