Surja el Bekare – Dëgjoje për cdo sëmundje shpirtërore
Cdo ditë derisa sa të shihni që jeni sheruar …

Depresion,stres,ankth,pagjumesi,gjum i tepert,lodhje etj.

[embedplusvideo height=”682″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2tHWjFb” standard=”http://www.youtube.com/v/5w87mAgqph4?fs=1″ vars=”ytid=5w87mAgqph4&width=911&height=682&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7462″ /]

Transmetohet nga EbuHurejreja se i Dërguari i All-llahut Salallahu alejhi ve selem ka thënë: “Mos i bëni shtëpitë tuaja varreza, sepse vërtetë shejtani ik prej asaj shtëpie në të cilën lexohet sureja el Bekare” (Muslimi)

Nga dobitë madhështore të leximit të sures El Bekare i cek dijetari Abdulaziz El Feuzan:
Ai që e lexon suren El Bekare vazhdimisht do të shohë gjëra të çuditshme në jetën e tij:
– shërim në trupin e tij
– shtim të rrizkut të tij
– bereqet në jetën e tij
– zgjerim të gjoksit
– lumturi në zemër
– mirësi në jetë

Check Also

Rukje për frikë

  Rukje për frikë Per me teper kontakotni ne kete adrese https://www.facebook.com/ruk…