Pyetja:

Si duhet vepruar kur je në gjumë dhe ejakulon (bëhesh xhunub) duke qenë në të njëjtën kohë agjërues?

Përgjigja:
Nëse muslimani është duke agjëruar dhe gjatë gjumit ejakulon (bëhet xhunub), atëherë nga ai kërkohet vetëm të pastrohet (gusuli), kurse sa i përket agjërimit, nuk prishet, për shkak se kjo nuk është me dëshirën dhe vetëdijen e tij, për dallim nëse kjo ndodhë me ndonjë formë tjetër.

Alaudin Abazi

Check Also

Si të largohem nga masturbimi ?

Pyetja: Jam vajzë e pamartuar, e re, ka tre vite e më tepër që e bëj masturbimin. Më parë …