Tha ibn Shibab ez Zuhri .Larja qe na cilesuan dijetaret tanë është .I jepet atij qe e ka marrë ne sy një edhe me ujë e fut doren e aty dhe merr abdes dhe pastaj me këtë ujë hidhet ne koken e atij qe e ka marrë mesysh

Ligjerimi I larjes se atij qe ha ne sy.
Tha profeti a.s “Syri është I vërtetë dhe nëse do kishte gjë qe do shpejtonte caktimin e Zotit do ta shpejtonte syri. Nëse dikujt prej jush I kërkohet te lahet le të lahet(muslimi)
Nga Aishe a.s trans se urdherohej e merrte abdes ai qe hante ne sy dhe pastaj lahej me te I godituri nga syri.

Rruga e dytë
Vendos doren ne koken e atij qe e goditi syri e lexon A?€“
Bismilahi erkike Allahu jeshfike min kul-li dain ju dhike ue min kul-li nefsin ue ajnin hasidin Allahu jeshfike bismilahi urkike.
Me emrin e Allahut lexoj I cili te sheron nga çdo semundje qe te sjell dem dhe prej çdo shpirti dhe syri cmirekeq Allahu sheron me emrin e tij lexoj.

Rruga e tretë
Vendos doren ne koken e te semurit e thua
Bismilahi jubrike min kul-li dain jeshfike ue min sherri hasidin iadha hasede ue min kul-li dhi ajnin.
Me emrin e Allahut ruhem prej çdo të keqe qe te sjell dem dhe prej çdo cmirekeqi qe ka cmire dhe prej çdo msyri te keq.

Rruga e katert

Vendos doren tek koka e te semurit dhe thua
Allahume rab-be nasi edhhebil bas shfij enete shafij la shafea ila shifauke shifaean la jugadiru sekamen.

Rruga peste
Vendos doren ne vendin qe dhemb dhe lexon suret
Ihlas
Felel
En-Nas

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …