Si të forcojmë kujtesën ?

[embedplusvideo height=”542″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2kwOhem” standard=”http://www.youtube.com/v/krwuy2dcCdY?fs=1″ vars=”ytid=krwuy2dcCdY&width=911&height=542&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9651″ /]

Check Also

Interesat

Interesat Në procesin e jetës, njeriu zgjeron çdo ditë kontaktin me botën që e rrethon, de…