Per këputjen dhe dembelizmin

Një lugë të vogël vaj të kokrrës së zezë, e shoqëruar me lëng portokalli, pihet për çdo ditë (dhjetë ditë rresht pas buke në mëngjes dhe më pas do të shihni ndryshim në vetën tuaj menjëherë.

Pejgamberi ynë, Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Me të vërtetë, kjo fara e zezë është shërim për çdo sëmundje, përveç helmueses.” Aisha tha: “Ç’është helmuesja?” Pejgamberi tha: “Vdekja!” [Trans. Buhariu].

Check Also

Të gjithë pyesin si ta përdorim kokërrën e zezë (farën e zezë) ,ja si mund ta përdorni për shumë sëmundje

Si ta përdorim? Ti o njeri, që kërkon të gëzosh gjithnjë shëndet patjetër duhet të këmbëgu…