Si realizohet magjia

Kjo është një marrëveshje mes magjistarit dhe shejtanit. Marrëveshje kjo e cila bëhet duke duke vepruar magjistari disa harame apo gjëra të ndaluara, të cilat ia kërkon këto shejtani si kusht për të bërë magjinë.

Këto të ndaluara janë nga më të ndryshmet e nga më të fëlliqurat, si: kufri, shirku, të shkruarit  e ajeteve të Kuranit me gjakun e menstruacioneve, të shkruarit e ajeteve të Kuranit mbrapsht, të shkruarit e nuskave apo hajmalive me shkronja dhe fjalë të pakuptueshme, por me përmbajtje kufri dhe shirku, si dhe shumë e shumë gjynahe të tjera të pafundme. Të gjitha këto si bindje dhe nënshtrim për shejtanin në këmbim të magjisë.

Allahu na thotë në Kuran: “Ka pasur burra që kërkonin ndihmë prej xhinëve dhe ashtu ua shtonim arrogancën.” Xhin, 5.

Argumentet e mësipërme tregojnë për realitetin e pamohueshëm të ekzistencës së magjisë, xhinëve e shejtanëve, të lajmëruar nga Allahu i Lartësuar dhe i dërguari i Tij (alejhi selam).

 

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…