Transmetohet nga i Dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve sel-lem, që:

Cilindo që e kaplon syri magjepsës (nazari/msysh) duhet t’ia lajmë sytë, duart, bërrylat, gjunjtë, majet e shputave të këmbëve, si dhe vendet që i mbulojnë teshat e brendshme. Ujin që e ka përdorur duhet grumbulluar në një enë dhe duhet lagur personin që posedon syrin magjepsës.

(Imam Maliku, Muvatta)

– Po ashtu istiadheja, kërkimi nga Allahu xh.sh., për të mbrojtuar nga shejtani i mallkaur. Leximi i Kur’anit azimu’sh-shan, Ajetul-Kursi, Muavizittejn etj…

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …