gruaja shpresa

Nëse ka shpresë për triumfin e muslimanëve, lidhet drejtpërdrejt me kontributin e grave. Këto fjalë nuk i themi për t’ju bërë qejfin grave. Jo. Kushdo që studion historinë e umetit musliman, do të gjejë një rol dhe kontribut shumë të madh nga gratë.
Ne duhet të ndërgjegjësohemi mbi faktin se islami e ka nderuar dhe fisnikëruar gruan. Ne duhet t’a kemi parasysh faktin që:
• Personi i parë që ra në sexhde pas profetit Muhamed a.s ishte një grua.
• E para që besoi pas të dërguarit të Zotit ishte një grua.
• E para që filloi kryerjen e oblgimeve pas të dërguarit të Zotit ishte një
grua.
• E para që u përgëzua me xhenet nga umeti i profetit Muhamed a.s ishte një grua.
• Dëshmorja e parë në islam ishte një grua.
• Dëshmorja e parë nga sahabet që vdiq në kontinentin europian ishte një grua.
Kur Allahu sjell shembull dhe model për besimtarët në Kuran, nuk përmend emrin e asnjë burri, por të disa grave.
“Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e Faraonit…. Edhe Merjemen, të bijën e Imranit.” (Tahrim, 11-12)
Shembull dhe model i mirë për të gjithë besimtarët në Kuranin famëlartë, nuk qenkan burrat, por gratë. Kjo, pasi gratë janë edhe nëna, edhe bashkëshorte, edukuese të fëmijëve dhe edukuese e brezave të ardhshëm. Nga barku i nënave; shpresohet të dalin burra si Salahudin Ejubi.

Check Also

Që kur filluam ta praktikojmë këtë këshillë, hajri dhe nafaka na vinin nga të gjitha anët

Para tre vjetëve vizitova një shoqe shumë të dashur pasi që ajo ishte martuar. Jetonin bas…