SHKAKU MË I RËNDËSISHËM I PREHJES DHE
QETËSISË SHPIRTËRORE

Përmendja e Allahut (dhikri) është një ndër shkaqet
kryesore që zemrës i sjell kënaqësi dhe e bën të
lumtur. Shpeshtimi i dhikrit ka ndikim të
jashtëzakonshëm në qetësinë dhe në prehjen
shpirtërore, në njërën anë, dhe në largimin e
brengave dhe pikëllimit, në anën tjetër. Allahu i
Lartësuar ka thënë:

“Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e
Allahut!” (Er Rrad, 28)
Përmendja e Allahut ka ndikim të pamohueshëm në
jetësimin e qetësisë shpirtërore për shkak të
mirësisë dhe shpërblimit të cilin robi synon të arrijë
duke e praktikuar atë.

Check Also

3 librat qe Mjekesia Islame ju preferon që t’i lexoni duke qene ne shtepi ne kete kohe

Kurani Famelarte – Ramazani eshte  muaji I Kuranit andaj lexim I kuranit ne kete mua…