Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. këndonte për rukja këtë dua:

“Bismil-lah, Turbetu erdina, bi riikati ba’dina jnshfa sekiimuna bi idhni rabbina – Me Emrin e Allahut. Dheu i tokës sonë dhe pështyma e disave prej nesh i shërojnë të sëmurët tanë, me Lejen e Zotit tonë.” (5746)

Check Also

Ngrënia e mishit të bretkosës i shkatërron përgjithmonë spermatozoidët

Ibn Sina ka thënë: “Ngrënia e mishit të bretkosës i shkatërron përgjithmonë spermatozoidët…