semundje

Një njeri pyeti të Dërguarin e Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem:

“Sëmundjet të cilat na godasin, a kemi dobi prej tyre?”

I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem: “Po, ato janë pastrim prej mëkateve”.

Ebu Seid el-Hudriu r.a. pyeti: “Madje edhe nëse kanë qenë ato të lehta?”
I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Madje edhe kur ju shpon një gjemb, dhe një dhimbje më e vogël se kjo, do të keni shpërblim.”
Ebu Seidi e luti Allahun që sëmundjet ta përcjellin deri në vdekje, mirëpo kjo mos ta largojë prej haxhit, umres, xhihadit në rrugën e Allahut, e as prej namazeve të caktuara me xhemat. Cili do njeri që e prekte, ndjente nxehtësinë e trupit të tij, derisa vdiq. [Ahmedi, nr.10799,3/23]

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…