Sëmundjet e zemrës

Lloji i parë i sëmundjes është më vdekjeprurësi; sëmundjet e zemrës. Kur zemra sëmuret dhe këtu ne e nënkuptojmë atë shpirtërisht si e kundërt ndaj problemit miokardial fizik, atëhere jo vetëm feja e personit kërcënohet por i gjithë trupi mund të vuajë fizikisht. Si ndodh kjo? Kjo është nga çështjet e ghaibit – por ndodh.

Ne e dimë që Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, na ka paralajmëruar që nëse zemra dëmtohet, atëhere i tërë trupi dëmtohet. Kjo është fizike. Ai, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, na ka informuar që zemra është një burim i takuas (frikës ndaj Zotit), çelësi ynë në Parajsë. Kjo është shpirtërore. Ibrahimi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, na ka informuar ne në Kur’an që hyrja ne Parajsë do të bazohet tek gjendja e zemrës, pra nëse ajo është e shëndoshë dhe e mirë. Kështu, shëndeti dhe kushtet e zemrës janë absolutisht vitale, mbajtja e saj gjallë duke e përkujtuar Allahun përmes dhiarit dhe veprave të mira dhe mbrojtja e saj nga të këqijat e mos bindjes ndaj Allahut ashtu si edhe zilisë, gënjeshtrës, xhelozisë, pangopshmërisë , epshit dhe kështu me rrallë.

Kështu si rezultat trajtimi për zemrën e sëmurë bëhet e njohur – për ta mbajtur atë lart në iman dhe për ta mbrojtur atë nga vdekja në gjynah dhe mosbesim. Doktorët e saj janë ulematë – dhe kjo është pse profesioni më i madh është ai në shërbim të Zotit duke shpëtuar jetët e njerëzve – jetët e atyre të vërteta, e cila është gjendja e tyre e islamit.

Share

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…