Rukje për shkatërrimin e nyjeve të: -Magjisë -Mësyshit (ajnit) -Zilisë (hasedit) -Shejtanëve që i kanë lidhur ato; në momentin që depërton xhini në trupë fillonë e lidh nyje, dhe këtë e bënë për tu forcuar, madje ka mundësi që vet xhini është magjistarë e fillonë të bënë magji duke lidhur nyje Dëgjoni me kufje në vesh dhe shikoni se cila fjalë apo çfarë ju pengonë më shume gjatë degjimit të kësaj rukje, e pastaj mundeni të na shkruani që t’ju udhëzojmë apo t’ju rekomandojmë se çfarë të bëni në vazhdim! Lusim Allahun e Madhërishëm që të keni dobi nga kjo dhe të gjithë rukjet tjera që i degjoni! Allahu e largoftë çdo sprovë nga të gjithë ne! Amin!

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …