Ritja e thonjëve

Ritja e thonjëve është në kundërshtim me Sunetin e Pejgamberit (alejhi selam) dhe përgjasim me kafshët dhe disa prej jobesimtarëve

( Shejh Bin baz “el-Fetava” 10/49

Check Also

O Allah! Shëro te semurit tane, sherim pas te cilit nuk ka më semundje! Ti je i vetmi Sherues!

O Allah! Largo brengen, merzin e pikellimin nga çdo musliman e muslimane!   O Allah! Ndihm…