gjumi

Pushimi


Gjumi i shkurtë përmirëson kujtesën dhe humorin, ndihmon në mirëqenien trupore dhe kthjellon ndjenjat. Dremitja ngërthen shumë dobi, kështu që, të dremiturit 15-30 minuta para ose pas namazit të drekës ndikon pozitivisht në paraqitjen tuaj intelektuale, nivelin e energjisë dhe, veç kësaj, është sunet.

Check Also

Kripa dhe ndikimi i saj në shëndetin tonë argumente profetike

Enesi, r.a., ka treguar se i Dërguari i Allahut alejhi selam , ka thënë: “Kripa është njër…