dhurate

Transmetohet nga Dejlemiu prej Enesit,- Allahu qofte i kënaqur me të!,- se i Dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:

Shkëmbeni dhurata, sepse kjo e shton dashurinë dhe e largon hidhërimin ndaj njëri tjetrit.

Në transmetimin e Aishes qëndron:

Shkëmbeni dhurata që të duheni mes vete.

(Shejh Albani thotë se hadithi është sahih, Sahihul Xhamiu: 3004).

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…