Nata e Kadrit është prej begative më të mira që na ka dhënë Allahu; është mirësi që nuk peshohet me të asnjë mirësi dhe që nuk mund të shpaguhet me asnjë falënderim. Nata e Kadrit është një natë, pozita e të cilës është madhështore. Nuk ka të ngjashme. Allahu në të e shpërblen shumë edhe për veprën e vogël dhe punën e paktë.
Urtësia e gjallërimit të saj me adhurim
Në këtë natë, përveç tjerash përkujtojmë edhe mirësinë e madhe të Allahu ndaj nesh: shpalljen e Kur’anit Famëmadh, i cili është udhëzim për njerëzit.
Pse quhet Nata e Kadrit?
1. Për shkak të pozitës dhe nderit të saj
2. Për shkak se kush kryen adhurime në të, bëhet me nder dhe pozitë
3. Për shkak se Allahu i Madhëruar ka shpallë në të një libër me pozitë të veçantë, tek një profet me pozitë, për një ummet me pozitë
4. Për shkak se në të Allahu cakton çfarë të dojë për vitin vijues

Check Also

SHENJAT E KIJAMETIT (Shenjat e vogla, shenjat që kanë ndodhur, shenja të cilat nuk kanë ndodhur akoma, shenjat e mëdha të kijametit)

SHENJAT E KIJAMETIT Shenjat e vogla Pjesa e parë: Shenjat që kanë ndodhur: 1. Dërgimi i Pe…