Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e bën këtë

Pejgamberi (alejhissalatu uesselam) ka thënë:

“Unë i garantoj një shtëpi nga anët e xhenetit për atë që e le polemikën edhe sikur të ketë të drejtë, për një shtëpi në mes të xhenetit për atë që e le gënjeshtrën qoftë dhe me shaka dhe me një shtëpi në pjesën më të lartë të xhenetit për atë që sillet mirë me njerëzit.”

Transmetuan Ebu Davudi dhe Taberaniu.

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…