“Ndërkohë, zemra e nënës së Musait u bë si të ishte e zbrazët. Edhe pak dhe çdo gjë do të zbulohej, sikur të mos ia kishim forcuar Ne zemrën që të bëhej besimtare e vërtetë.” (Kasas: 10)

Prej madhështive që rrisin imanin janë përqëndrimi në të vërtetën, durimi ndaj të pakëndshmes dhe forcimi prej Allahut në çdo shqetësim.

Përktheu: Qendra Kur’anore

Share

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…