Ibn Abbasi transmeton se Pejgamberi i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Çdokush që pin qumësht le të thotë: `Bekimi i All-llahut qoftë mbi të dhe All-llahu na e shtoftë atë, sepse ne nuk dimë asnjë ushqim dhe pije që mund të krahasohet me të”. Hadithin e ka regjstruar Tirmidhiu. Ibn Abbasi po ashtu transmeton se Muhammedi, sal-lallahu alejhi ve selem, e donte shumë qumështin.

Ibn Mes`udi ka thënë: “All-llahu nuk ka krijuar asnjë sëmundje, e për të të mos kishte krijuar ilaçin, prandaj pijeni qumështin e lopes, sepse lopa ushqehet me të gjitha llojet e barnave.” Hadithin e ka regjistruar Nesaiu

Check Also

Ilaç për trajtimin e puçrrave dhe akneve apo çdo sëmundje tjetër sipas këshillave Islame

Hakimit, dijetarit të hadithit dhe aurorit të librit el-Mustedrek, i doli një puçër në fyt…