lutje

Personave që u pranohet lutja;

1. Duaja e prindërve.
2. Duaja e udhëtarit.
3. Duaja e atij që i është bërë zullum, qoftë ai edhe pabesimtarë.
4. Duaja e agjëruesit.
5. Duaja e muslimanit për vëllian e tij musliman kur ai nuk është prezent.
6. Duaja e nevojtarit.
/Es Sed’han

Check Also

Anti Virusi i Korona virusit – Sherimi me Kuran – Senzacionale sfidon koronan me Kuran !