hixhame thate

PERFITIMET DHE DOBITE E HIXHAMES SE THATE

1.Ben qetesimin e dhimbjeve dhe mbledhjen e gjakut.
2.Ben dobi ne semurjet e mushkerive.
3.Gjate ndezjes se veshkeve.
4.Ne ndezjen e cipes se zemres dhe nervave nenbarkore dhe te muskujve te gjoksit
5.Ne nderprerjen e rrjedhes se gjakut te permuajshmeve dhe te rrjedhes se gjakut nga hunda.
6.Ne sherimin e gazerave te stomakut.
7.Hixhameja e thate e zen vendin e vetkontrollit dhe shpuarjes se kerdhokullit d.m.th transferimit te gjakut prej damarit te te semurit,vecanerisht,te femijet,apo te ata te te cilet nuk mund te gjenden venat nga alkooli.

Check Also

Migrena apo kokëdhembja migrenoze dhe trajtimi me Hixhame !

Migrena apo kokëdhembja migrenoze dhe trajtimi me Hixhame ! Migrena mund të japë dhembje t…