truri

Përdore, sepse, përndryshe, do ta humbasësh
Trajtoje trurin tënd si një muskul. Nëse do që ta mbash të shëndoshë dhe të shkathët, duhet ta përdorësh. Leximi i librave, mësimi përmendësh i Kuranit, nxënia e njohurive të dobishme dhe falja e namazit janë mënyra më e mirë për stërvitjen e trurit. Ndjenja e të qenit afër me Allahun e Lartësuar, gjithashtu do të na mbrojë nga depresioni i cili lë pasoja negative në mendjen tonë.

Share

Check Also

Interesat

Interesat Në procesin e jetës, njeriu zgjeron çdo ditë kontaktin me botën që e rrethon, de…