Zgjidhja profetike “Zekerija”

Një i moshuar dhe gruaja e tij ishte sterile. Dukej se ishte e mbyllur çdo gjë, por çelësi i tij ishte:

“Zoti im, mos më lë të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues…” (Enbija: 89)
Dhe Zoti e furnizoi me Jahjanë.

Rabbi le tedherni ferden ve ente hajrul werithin.

Përdor këtë lutje së bashku me shkaqet tjera që Zoti të dhurojë pasardhës dhe asnjëherë mos i humb shpresat.

Përktheu: Qendra Kur’anore

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…