Per suren Jusuf

Thotë Abdullah Iben Mesudi: “Nuk ka një të mërzitur që e lexon Suren Jusuf dhe të mos i largohet mërzia”

Kjo sure është sureja e njerëzve të mërzitur dhe të dëshpëruar. Ajo është sureja e atyre që u është bërë padrejtësi. Ajo është sureja muslimanëve të sotëm, për të cilët thuren komplote të njëpasnjëshme. Ëshët sureja e atij që e ndien se rruga është e gjatë. Është sureja e atij që përjeton vetminë dhe braktisjen e të tjerëve.

[embedplusvideo height=”260″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/1dCRPC2″ standard=”http://www.youtube.com/v/AtNysXHFAIE?fs=1″ vars=”ytid=AtNysXHFAIE&width=450&height=260&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7656″ /]

Check Also

LUTJE PROFETIKE KUNDËR SËMUNDJEVE INFEKTIVE NGJITËSE (vlen edhe kunder viruseve si corona,sars,sida e te ngjashme)

LUTJE PROFETIKE KUNDËR SËMUNDJEVE INFEKTIVE NGJITËSE “All-llahu im, kërkoj mbrojtje …