Per largimin e djajve nag trupi dhe shtepija

Degjoje me kufje cdo dite ose nese din lexim Kurani lexoje ajetet 97/98 (Perseriti shpesh keto ajete,cdo dite)

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …