Ndikimin negativ që lë ziliqari te objekti i zilisë askush nuk mund ta mohojë, përveç atyre që janë tepër larg së vërtetës. Është fakt se si shpirti smirak e prek aq keq njeriun që ai ka smirë, saqë e lëndon rëndë atë. Në të njëjtën mënyrë, gjarpri helmues egërsohet e xhindoset aq shumë kur përballet me armikun, saqë lë një efekt të veçantë mbi viktimën, duke shkaktuar ndonjëherë abortim të fetusit ose edhe verbim. Vetë Pejgamberi (s.a.u.s.) ka thënë që gjarpërinjtë me bisht të shkurtër dhe ato me vija kanë aftësi të shkaktojnë verbim ose dështim të shtatzënisë.”1

Check Also

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erd…