Para se të flesh, mos harro që:

Të marrësh abdes.
Të falësh vitrin (nëse nuk mund të qohesh për namaz nate).
Ta lexosh suren el-Mulk.
Të bësh sa më shum tekbir (Allahu ekber) dhe tehlil (La ilahe il-lall-Llah).
Të bësh istigfar sa më shumë (estagfirullah) – e të kërkosh falje për mëkatet e ditura e të paditura.
Ta bësh dhikrin e gjumit.
Ta pastrosh zemrën, duke mos mbajtur në të asgjë të keqe për të tjerët.
Ta lësh alarmin për namaz nate dhe të sabahut.

 

Check Also

Duaja Kur dalim nga shtëpia (Të mjafton, të mbron dhe të udhëzon, dhe të largohet Shejtani )

Kur dalim nga shtëpia: Muhammedi alejhi selam thotë: ” Kush thotë kur del nga shtëpia: BIS…