Para gjumit:

1.Merr abdes
2. Fale namazin e vitrit.
3. Fshij shtratin tri herë.
4. Rregullo orën për namaz të sabahut.
5. Thuaj dhikrin e gjumit.
6. Lexo kaptinën Mulk.
7. Lexo dy ajetet e fundit të sures El-Bekareh
8. Lexo ajetul-kursij

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…