“Padrejtësinë që ta bën babai, mos ia kthe me mosdëgjim. Sepse babai i Ibrahimit (alejhis-selam) e kërcënoi se do ta mbyste me gurë, duke i thënë: ” O Ibrahim! Si guxon t’i hedhësh poshtë zotat e mi?! Nëse nuk heq dorë, unë do të të mbys me gurë; andaj, largohu prej meje për një kohë të gjatë!” (Merjem, 46)
Ibrahimi (alejhis-selam) ia ktheu: “Shpëtimi qoftë mbi ty! Do t’i lutem Zotit tim që të të falë. Me të vërtetë, Ai është i mirë me mua.” (Merjmem, 47)
“Vërtet, Ibrahimi ishte i butë, i dhembshur e vazhdimisht i kthyer (tek Allahu).” (Hud, 75)

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…