O Allah! Largo brengen, merzin e pikellimin nga çdo musliman e muslimane!
 
O Allah! Ndihmoje dhe ruaje robin Tend nga çdo shpirt i keq!
 
O Allah! Shëro te semurit tane, sherim pas te cilit nuk ka më semundje! Ti je i vetmi Sherues!
 
O Allah! Çdo te prekuri nga magjia, ajni e hasedi, jepi durim dhe me fuqin Tende prishi qe te gjithe ato dhe liroi ata nga kjo sprov!
 
O Allah! Shkatrroi magjiastarët bashk me ndihmësit e tyre!
 
O Allah! Na ndihmo, e mos ndihmo kundra nesh!
 
O Allah! Ne tek Ti mbështetemi, sa Mbrojtës i mire je Ti!

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…