Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet”

(Tefsir El-Begavij, 4/212)

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…