Njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën

Kur na ka rënë ndonjë fatkeqësi:

((O Zot! Ty të falënderoj në çdo gjendje qofsha. Kërkoj të më ruash nga gjendja e banorëve të zjarrit!)). ((Ne jemi të Allahut të Madhëruar dhe vetëm tek Ai do të kthehemi. O Zot! Ma kthe këtë sprovë me diçka më të mirë))

-sipas një hadithi Profetik atij njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën.

Check Also

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erd…