kurani sherim
Nga mrekullitë e Kuranit

Ajo çfarë lexohet nga ajetet e Kuranit famëlartë në prezencën e të sëmurit ka ndikim magjepsës në fuqi, aktivitet dhe në shëndet. Ilaç ky që nuk është nga përbërësit e ilaçeve të farmacive.
Kurani është shërues për zemrat, për sëmundjet e epsheve, dyshimeve, vesvesve dhe pushtimit të trupit nga exhinet . Gjithashtu shërues për sëmundjet fizike të trupit. Kurdo që robi e ka parasysh këtë qëllim, ai në të njëjtën kohë i ka arritur dy shërime, shërimin kuptimorë atë të diturisë dhe shërimin fizik atë të trupit me lejen e Allahut.

Hoxhe Musli Zymberi

Share

Check Also

Shërim me dhe dhe me pështymë

Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. këndonte për rukja këtë dua: “Bismil…