Nga mirësitë më të mëdhaja që i jep Allahu robit të tij është qetësia.

Prej shkaqeve më të mëdhaja të saj (arrritjes së qetësis) është të kënaqesh me Allahun në cfarëdo lloj gjendje.

Ibnul Kajjim, Allahu e mëshiroftë

“E robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë qetë”. Kur’an, Furkan 63

“Dhe dije se nje armik i vetem, ka potencialin e mundshem per te ta turbulluar lumin e jetes .Ndaj, behu i mencur, Mos investo ne armiqesi per askend.”
Nga Aid el Karni

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …