Nga arsyet e largimit të shqetësimeve dhe faljes së mëkateve është dërgimi salavat për Profetin ﷺ.
Dhe ditën e premte do të jetë ndikimi i salavateve më i madh. Ka thënë Profeti ﷺ për atë që dërgon salavat për të :

“Brengat (shqetësimet) të largohen dhe të falen gjynahet tuaja)

Abdulaziz Al-Tarif

Thotë Ibn Kajjimi – Allahu e mëshiroftë -:
“Nga akshami i ditës së enjte deri në akshamin e ditës së premte çdo sekondē është depo prej shperblimeve, kështuqë shtoni salavatet për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …