HADITH MADHËSHTOR

Allahi i Lartësuar na bëftë prej tyre!
Thotë i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:
“Nëse Allahu e do një njeri e thërret engjëllin Xhibril dhe i thotë: “O Xhibril, Unë e dua filanin, prandaj duaje edhe ti”, -dhe e do edhe Xhibrili. Më pas Xhibrili thërret: “O banorët e qiellit, Allahu e do filanin, prandaj duajeni edhe ju”, -dhe banorët e qiellit e duan. Më pas dashuria ndaj tij vendoset edhe mes njerëzve në tokë”.
Transmeton imam Buhariu -Allahu e mëshiroftë-.

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…