hqdefaultNDARJA E REALTË!!

Ndarja e realët: nuk është ajo e udhëtimit!
E as.. ajo e dashurisë!
E as ndarja nga nëna, apo babai, apo vëllai, apo motra!
E as ndarja nga shoku!
E as madje vdekja nuk është ndarje, ngase do të tubohemi të gjithë së bashku në ahiret!
Ndarje është që njëri nga ne të jetë në Xhenet dhe tjetri të jetë në Xhehenem.
Me të vërtetë kjo është ndarja e realët!
O Zot bëna ne dhe familjet e tona dhe të dashurit e tanë nga banorët e Xhenetit.

Nga arabishtja: Irfan Jahiu

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…