sadaka

Mundohu t’ua kthesh borxhin njerëzve.


Disa të kanë dhënë rezime të përvojës së tyre shumëvjeçare. Disa të kanë dhënë besimin. Nuk i ke kaluar vetëm furtunat e jetës. Disa të kanë shndritë në mesin e errësirës, dhe ti e ke parë rrugën. Disa të kanë mbushur mend. Me rëndësi është nga e tërë kjo me qenë falënderues ndaj Allahut të Madhërishëm i cili ti dhuroi të gjitha begatitë. A thua si do të sillemi kur i Lartësuari në ditën e gjykimit na thotë, sikur se qëndron në hadithi-kudsijj që e shënon Muslimi: “O i biri Ademit! A nuk të kam dhënë kuaj dhe deve, të kam dhënë bashkëshorte, të kam bërë udhëheqës i cili ka marrë një të katërtën e plaçkave? Ku është falënderimi në këtë? A kemi përgjigje në këtë pyetje?”

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…